Soviteltu päiväraha

Ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna, jos

1. olet osa-aikatyössä
2. teet lomatuksen vuoksi lyhennettyä työpäivää
2. olet vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön
3. sinulla on tuloa yritystoiminnasta tai omasta työstä

Sovittelussa kokonaan työttömän ansiopäivärahasta vähennetään puolet työtulosta. Soviteltua päivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa eli myös työpäiviltä. Päivärahaa ei makseta, jos työaikasi hakujakson (esim. kuukausi) aikana on enemmän kuin 80% kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.

Soviteltu päiväraha ja työstä saatu palkka voivat yhteensä olla enintään 100% päivärahan perusteena olevasta palkasta. 

Omavastuuaika on pituudeltaan viittä täyttä työpäivää vastaava aika. Osa-aikatyötä tekevien kohdalla tämä merkitsee sitä, että omavastuuaika on yleensä pidempi kuin viisi työpäivää.

Omavastuuaikaa ei kuitenkaan oteta, jos se on otettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa ja jos ensimmäinen maksettava päivä on vuoden sisällä edellisen enimmäisajan alkamisesta.

Maksetut päivät lisätään myös ansiopäivärahan 500 (tai 400) päivän laskuriin. Laskurin päivät lisääntyvät kuitenkin hitaammin, koska soviteltu päiväraha ei ole yhtä suuri kuin täysi ansiopäiväraha.