Mikä YTK?

Yleinen Työttömyyskassa eli ns. Loimaan Liitto ei ole oikea ammattiliitto vaan pelkkä työttömyyskassa. YTK:n jäsen EI saa liiton muita palveluja, kuten luottamusmiesten tukea tai oikeusapua työelämän riitatilanteissa.  Ongelmatilanteissa työpaikalla ALV:n tai PAMin toimijoilla ei ole valtuuksia neuvotella muiden kuin ammattiliiton jäsenten puolesta, joten jos työpaikalla "sukset menevät ristiin" on YTK:n jäsen puolustamassa yksin oikeuksiaan.

Oikean ammattiliiton jäsenenä olet myös osaltasi työehtojesi kehittäjä. Jäsentensä tuella ALV neuvottelee työehtosopimuksesta ja sen kehittämisestä. Vahvaa ammattiliittoa ja sen jäseniä kuunnellaan. YTK ei ole neuvotteluosapuoli silloin kun ALV, PAM ja työnantaja sopivat palkankorotuksista ja muista työehtojen kehittämisistä.

ALV allekirjoittaa SINUN työehtosopimuksesi. Tue siis omaa osaamistasi ja vaikuta alkolaisen ammattitaidon arvostukseen! Helpoiten se onnistuu kuulumalla omaan liittoosi!