Ansiopäiväraha

Työttömyyskassa maksaa ehdot täyttävälle jäsenelleen ansiopäivärahaa työttömyyden ajalta. Olet oikeutettu ansiopäivärahaan, jos olet

1. 17-64 -vuotias (lomautetulle voidaan maksaa 67-vuotiaaksi asti)
2. työtön, mutta työkykyinen
3. täyttänyt työssäoloehdon jäsenenä ollessasi
4. ilmoittautunut työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistossa

Työttömyyskassan jäsenyyttä täytyy olla vähintään 6 kuukautta. Työssäoloehto täyttyy, kun olet työskennellyt työttömyyttä edeltävien 2 vuoden ja 4 kuukauden aikana vähintään 26 viikkoa (6 kk). Vähintään yhden työviikon tulee olla tehty vuonna 2014. Muussa tapauksessa työssäoloehdon pituus on 34 työviikkoa.

Työviikoksi hyväksytään kaikki vähintään 18-tuntiset työviikot, jotka on tehty jäsenyysaikana. Ansaitun palkan tulee olla työehtosopimuksen mukaista.

Voit saada ansiopäivärahaa, jos olet työtön, lomautettu, osa-aikatyötä tekevä tai sivutoiminen yrittäjä. Osa-aikaiselle maksamme päivärahan soviteltuna: lue lisää.

Ansiopäivärahaa maksetaan enintään 500 päivää ja viideltä päivältä viikossa. Ennen maksamista otetaan viiden täyden työpäivän pituinen omavastuuaika. Ansiopäivärahan enimmäismaksukausi on 400 päivää, jos sinulla on työhistoriaa alle 3 vuotta.

Enimmäismaksukausi alkaa alusta, kun täytät työssäoloehdon uudelleen. Ehto täyttyy uudelleen kun olet työskennellyt kahden vuoden ja 4 kuukauden aikana 26 viikkoa. Työviikoksi hyväksytään kaikki vähintään 18-tuntiset työviikot.

Ansiopäivärahan suuruus määritellään työssäoloehdon täyttävien viikkojen veronalaisesta ansiotulosta.