Työelämän lait

Työelämässä työehtosopimus ja työsopimus säätelevät yksittäisen työntekijän työn sääntöjä ja normeja. Näissä sopimuksissa on paljon yksityiskohtaisia tietoja mm. palkkaukseen ja muihin ehtoihin liittyviä määräyksiä ja ohjeita. Taustalla on myös muita sopmimuksia ja lakitekstejä, joita ei sellaisenaan ole em. sopimuksiin kirjattu. Tälle sivulle listataan linkkejä keskeisimpiin lakiteksteihin ja muihin sopimuksiin, jotka vaikuttavat Alkolaisten työehtoihin. Luettelo ei ole kaikenkattava ja sitä päivitetään ajoittain.


Linkkejä työelämän lakiteksteihin: (FINLEX)

Työaikalaki

Vuosilomalaki

Keskusjärjestösopimukset: (EK)

EK:n materiaalipankki

Linkit avautuvat uuteen ikkunaan / välilehteen.