Työsuojelu

 

Mitä on työsuojelu?

 

Työsuojelutoiminta on lakisääteistä toimintaa työpaikalla ja sen tehtävänä on fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen työpaikalla.

Työsuojelutoiminnan tavoitteena on myös turvata työntekijöille turvalliset ja terveelliset työolot sekä edistää niin työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä kuin työssä viihtymistä ja jaksamistakin.

Työsuojeluhenkilöstön (työsuojeluvaltuutettujen) tehtävänä on mm. tutustua työpaikan olosuhteisiin ja työsuojeluasioihin myymäläkäyntien avulla, valvoa työpaikalla työsuojeluun liittyvien sopimusten ja lainsäädännön noudattamista sekä puuttua huomaamiinsa epäkohtiin.

Työsuojeluhenkilöstö toimii myös neuvottelijana ja työntekijöiden tukena työsuojelukysymyksissä sekä osallistuu edustajiensa kautta työsuojelutoimikunnan työskentelyyn.

Työsuojeluasioita ovat monen muun asian ohella esimerkiksi:

 • Työntekijöiden perehdyttäminen ja opastaminen työhön
 • Ergonomiaan ja työturvallisuuteen liittyvät asiat sekä niiden edistäminen
 • Puuttuminen kiireeseen ja jaksamisongelmiin sekä työn kuormittavuuteen
 • Työilmapiirikyselyt ja niiden tulosten perusteella tehtävä kehittämistyö
 • Puuttuminen työpaikkakiusaamiseen, syrjintään sekä sukupuoliseen tai muuhun häirintään ja ahdisteluun
 • Työyhteisön hyvinvoinnin edistäminen
 • Yhteistyö työterveyshuollon kanssa

Alueellisina työsuojeluvaltuutettuina toimivat seuraavat henkilöt:

 • Pääkaupunkiseutu: Satu Lintonen
 • Etelä-Suomi: Piia Lindberg
 • Itä-Suomi: Sari Lappalainen
 • Lounais-Suomi: Mikko Eronen (1. varatyösuojeluvaltuutettu)
 • Länsi-Suomi: Terhi Trogen-Nummela
 • Pohjois-Suomi: Marie Saaranen (2. varatyösuojeluvaltuutettu)

Kaikki työsuojeluvaltuutetut tavoittaa sähköpostitse: etunimi.sukunimi[at]alko.fi