Työehtoihin liittyvät kysymykset

Pitääkö kaikki lisävuorot laittaa Tempuksen kautta vai voidaanko työpäiviä jakaa tasaisesti kaikkien kanssa, ettei kaikki lisätyövuorot mene yhdella ja samalle?

Kaikki julkaistulle listalle (3+1 viikkoa) tulevat lisätyövuorot pitää jakaa Tempus-järjestelmän kautta, minkäänlaista valikointia ei saa tapahtua, vaan työntekijä valitsee itse ottaako työvuoron vastaan. 

Onko mahdollista laittaa työpäivä seuraavasti: 830-13 normaali työaika ja samana päivänä 1530-1730 kk-koulutus? Tässä tapauksessa väliaika suurinpiirtein menee matkassa ja ruokatunnin vietossa, eli säästöä tulee kun matka-ajalta ei palkkaa näin makseta...

Työvuorot pitää suunnitella yhdenjaksoiseksi lukuunottamatta ruokatuntia, ellei työntekijän kanssa toisin sovita. Koulutuskalenterit ovat olleet tiedossa jo edellisen vuoden puolelta, joten ei pitäisi tulla yllätyksenä, vaan työvuorot pitäisi pystyä suunnittelemaan sovittujen pelisääntöjen mukaisesti.

Onko mahdollista merkitä työvuoroksi vain kolmen tunnin kk-koulutus?

Ei. Minimityöaika Alkossa on neljä tuntia. Siitä voidaan poiketa vain työntekijän pyynnöstä, tai jos työntekijän työsopimuksessa sovitaan neljää tuntia lyhyemmästä minimityöajasta.

Miten pitkän aikaa saa palkkaa sellainen tuntipalkkainen työntekijä joka on ollut alle vuoden töissä ja on työtapaturmasta johtuvan leikkauksen vuoksi sairaslomalla.

Kun työsuhde on kestänyt 3 kk mutta alle 3 vuotta, tessin mukainen sairausloman palkallisuus on 4 viikkoa.
Työtapaturmassa on erittäin tärkeää tehdä ilmoitus Safety - järjestelmään välittömästi tapaturman tapahduttua, sekä toimittaa hoitavalle lääkärille vakuutustodistus. Näin varmistetaan että tieto menee vakuutusyhtiöön joka tekee korvauspäätöksen asiassa. Kun päätös tulee niin toimitaan sen mukaan.
Tessin mukaisen sairausajan palkallisuuden jälkeen maksetaan tapaturmavakuutuksen päivärahaa joka määräytyy tulojen mukaan. Jos syystä tai toisesta tapaturmavakuutusyhtiö ei maksa päivärahaa, niin silloin Kela maksaa sairauspäivärahaa joka lasketaan vuoden 2012 verotettujen työtulojen mukaan, joita tarkistetaan palkkakertoimella.