Uusi palkkausjärjestelmä

1.9.2016

Tänään 1.9. astuu voimaan Alkon myyjien uusi palkkausjärjestelmä

Alkon Liikeväki ALV ry on pyrkinyt vuosia kehittämään palkkausjärjestelmää jäsenten toiveiden mukaisesti. Tähän ei ole kuitenkaan ollut tahtotilaa työnantajan puolelta, ennen viimeisintä TES-neuvottelua, jossa sovittiin työryhmästä joka lähtee kehittämään uutta järjestelmää.

Tehtävä oli haasteellinen kun työnantajan ja työntekijöiden tavoitteet huomioidaan ja niistä täytyi saada kompromissi aikaan. Lisähaaste oli tulevaisuuden muutokset myyjän työssä, jotka täytyi myös huomioida järjestelmässä. 

 

Järjestelmä on astunut voimaan 1.9.2016. Vanhaa, pelkästään palvelusvuosiin perustuva järjestelmää ei koettu kannustavaksi. Todennäköistä on että uuden järjestelmämme kaltaiset palkkausjärjestelmät yleistyvät työmarkkinoilla. PAM neuvottelee parhaillaan uudesta kaupan palkkausjärjestelmästä. Olemme siis tienraivaajia!

Järjestelmä ei säästä Alkolta palkkakuluja. Vuosien 2015 ja 2016 yleiskorotukset sekä sijaisuuslisään ja henkilökohtaiseen lisään aikaisemmin käytetyt rahat ovat uudessa järjestelmässä mukana täysimääräisenä.

Osaaminen ratkaisee palkkaluokan.  Myymäläpäälliköt arvioivat jokaisen myyjän valtakunnallisen osaamisportaan avulla. Myyjien arviot kalibroidaan alueellisesti, jolloin arvioinnista tulee tasapuolisempaa ja varmistetaan arvioin oikeellisuus. Tämän jälkeen tehdään valtakunnallinen skaalaus jossa varmistetaan alueellisesti ja valtakunnallisesti arvioiden oikeellisuus.

Sijaisuuslisää ei enää makseta. Lisää on maksettu myymäläpäällikön tehtävien hoitamisesta. Alko on määritellyt päällikön tehtävät, eikä niitä saa myyjät tehdä. Myymäläpäälliköt ryhtyvät lomittamaan toisiaan päälliköiden töiden osalta ja tekemään muutenkin yhteistyötä keskenään. ALV:llä oli kehitystyön aikana tietoa tulevaisuuden linjauksista joten sijaisuuslisä kannatti muuttaa osaksi järjestelmää. Sijaisuuslisän rahasumma on sisällytetty uuteen järjestelmään, kohdistuen ylimpiin palkkaluokkiin 5 ja 6.

Suurella osalla palkka nousi. Jokainen myyjä säilyttää vähintään sen palkan joka oli voimassa 31.8.2015. Jos uuden järjestelmän mukainen palkka oli tuota alempi, vanhasta palkkaluokasta tulee sopimuspalkka. Vuosi sitten saatu palkankorotus oli alun perinkin sovittu määräaikaiseksi ja sillä rahoitetaan uutta järjestelmää. Kenenkään palkka ei siis laske 31.8.2015 tasosta. Uudessa järjestelmässä n. 40 % myyjän palkka nousi.

Tarvittaessa voit kysyä lisää omalta alueluottamusmieheltäsi!

Alkon Liikeväki ALV ry