PAM:n tiedote vuosiloman aikaisesta sairaslomakarenssista

19.7.2016

EU estää vuosiloman sairauspäivien omavastuun?

PAM-lehti 29.6.2016:

EU:n oikeuskäytäntö ei salli vuosilomalla sairastuneiden omavastuupäiviä, sanoo SAK. PAMin ratkaisupäällikkö Arja Pohjola kehottaa pyytämään aina loman siirtoa.

Jos sairastuu vuosilomansa aikana, PAM neuvoo työntekijää hankkimaan aina sairauslomatodistuksen, ilmoittamaan siitä työnantajalle ja pyytämään vuosiloman siirtoa.

Jos lomaoikeus on 24 päivää, asia on selvä ja lain mukaan sairastetut lomapäivät pitää siirtää pidettäväksi myöhemmin. Jos lomaoikeus on enemmän kuin 24 päivää, huhtikuun alussa voimaan tulleen lain muutoksen mukaan sairastamisessa on maksimissaan 6 päivän omavastuu. Se koskee koko lomanmääräytymisvuotta. Jos työntekijä on esimerkiksi ansainnut 26 päivää vuosilomaa, omavastuupäiviä on 2.

SAK:n mukaan huhtikuun alussa voimaan tullut säännös on EU:n oikeuskäytännön vastainen.

– EU-tuomioistuin on jo kolmessa tapauksessa katsonut ansaitun loman kokonaan suojatuksi omavastuupäiviltä, SAK:n lakimies Jari Hellsten totesi järjestön viime viikolla julkaisemassa uutisessa.

Kanta merkitsee sitä, ettei omavastuuta voitaisi soveltaa myöskään 4 viikkoa, eli 24 päivää, pidempiin lomiin. EK ja Suomen Yrittäjät ovat olleet asiassa eri mieltä kuin SAK.

Pohjola kehottaa PAMin jäseniä ottamaan yhteyttä PAMin työsuhdeneuvontaan tai omaan luottamusmieheen, jos epäselvyyksiä vuosiloman siirrossa työkyvyttömyyden vuoksi tulee. PAMin työehtosopimuksissa on asiasta erilaisia kirjauksia. Ne menevät lain ohi. Niissä työehtosopimuksissa, joissa viitataan vain vuosilomalainsäännöksiin, työnantajat soveltavat todennäköisesti huhtikuun alussa voimaan tullutta pykälää.

– Tilanne on tällä hetkellä epäselvä. Seuraamme sen kehittymistä ja harkitsemme myöhemmin, viedäänkö mahdollisia tapauksia oikeuteen, PAMin ratkaisupäällikkö Arja Pohjola sanoo.

Jos sairastuu jo ennen vuosiloman alkua, työkyvyttömyyspäivät on aina siirrettävä myöhemmin pidettäväksi.