Työtä tarjolla – mutta miten paljon ja missä?

11.9.2015

Nyt jo monessa myymälässä startanneissa kehityskeskusteluissa tullaan työnantajan toimesta kartoittamaan myymälähenkilökunnan toiveita ja sitoutumista työn määrään nähden.

Kuten kaikki varmaan tietävätkin, on yleinen taloustilanne haastava, myös Alkossa. Työn määrä tulee jo tämän vuoden aikana vähenemään totutusta, koska myynti on laskusuunnassa eivätkä odotukset sen kääntymisestä nousuun ole kovinkaan valoisia.

Alkolaiset osa-aikamyyjät ovat saaneet tottua tilanteeseen, jossa toteutunut työn määrä on huomattavasti suurempi kuin se määrä joka on kirjattuna työsopimukseen. Tulevaisuudessa, ehkä jo hyvinkin lähitulevaisuudessa, asia ei enää välttämättä ole niin. Ei ainakaan, jos kaiken haluamansa työn suostuu tekemään vain siinä tutussa ja turvallisessa kotimyymälässä. Valitettavasti tilanne, jossa kaikille halukkaille voisi tarjota kokoaikaista tai lähes kokoaikaista työtä juuri toivotussa myymälässä, ei ole mahdollinen Alkon tapaisessa yrityksessä. Mutta, jos työtä on valmis tekemään jatkuvasti ja säännöllisesti useammassa lähialueen myymälässä, voimme säilyttää nykyiset vähimmäistyöajat, ja joissakin tapauksissa jopa nostaa niitä.

Alkoholikaupan Ammattiliitto vetoaakin nyt kaikkiin myyjiin, että jokainen tahollaan miettii, mikä on työtuntitaso jonka tarvitsee elääkseen työllään, samalla muistaen sen olevan myös tason, johon on täysipainoisesti sitoutunut.

Tulevassa kehityskeskustelussa esimiehesi tulee kysymään sinulta tätä asiaa. Samoin sitä, missä myymälöissä, kantamyymäläsi lisäksi, olisit valmis työskentelemään tuon haluamasi tason saavuttamiseksi. Vastaathan kysymyksiin totuudenmukaisesti, jotta kerätyn aineiston pohjalta saamme lähtökohtia Alkon henkilöstörakenteen kehittämiseksi, ja neuvotteluiden tueksi.