Lisätyön tarjontaan liittyneeseen erimielisyyteen saatiin ratkaisu

23.5.2015

Alkon ja Alv:n välillä on ollut vuosia jatkunut erimielisyys miten lisätyötä pitäisi tarjota, kun rekrytoidaan uusia myyjiä ja ovatko rekrytoinnit olleet työehtosopimuksen mukaisia.

Asiassa on ollut kysymys työehtosopimuksen lisätyön tarjontaa koskevan ehdon tulkinnasta, joka on kirjaukseltaan sama kuin työsopimuslain lisätyöntarjoamista koskeva määräys (TSL 2 / 5 §). Koska tulkintaan ei saatu ratkaisua, Alv joutui viemään asian työtuomioistuimen ratkaistavaksi.

Työtuomioistuin antoi asiasta tuomion 22.5.2015, jonka mukaan Alkon olisi pitänyt tarjota ainakin osa rekrytoiduille työntekijöille tarjotuista sopimustunneista yhtiössä ennestään työskenteleville vanhoille työntekijöille. Työtuomioistuin katsoo Alkon tieten rikkoneen lisätyön tarjoamista koskevaa velvoitettaan suhteessa vanhoihin työntekijöihin. Tuomio oli yksimielinen.

Tuomion kohteena ollutta tapausta on pyritty ratkomaan jo useamman vuoden ajan eri tahojen toimesta ilman tulosta, ennen nyt saatua tuomiota. Nyt tuomion jälkeen Alv lähtee rakentamaan toimintamalleja yhdessä työnantajan kanssa, joilla turvataan yhteiset säännöt ja toimintamallit sekä hyvä ja rakentava yhteistyö tulevaisuudessa. Keskeinen tavoite on se, että jatkossa lisätyön tarjonta ja työn jakaminen hoidetaan oikein. Tämä työ alkaa lähes välittömästi.

 

Alko on kertonut Alv:lle että työnantaja tulee noudattamaan työehtosopimusta ja henkilöstön kanssa yhdessä sovittuja sääntöjä.