TES-neuvottelutulos

9.6.2014

Neuvottelutulos noudattelee työllisyys- ja kasvusopimusta, sisältäen muutamia yrityskohtaisia muutoksia

Alv on kartoittanut jäsenistön toiveita ja erityisesti palkkauksen osalta on pyydetty kehitystoimia. Tes neuvotteluissa on sovittu perustettavaksi työryhmä joka ryhtyy rakentamaan uutta palkkausjärjestelmää. Tavoitteena on että syksyllä 2015 Alkon myyjät siirtyisivät uuteen palkkausjärjestelmään. Pyrimme aloittamaan projektin elokuun lopulla ja kun työryhmän työ etenee, tullaan siitä antamaan väliaikatietoja ja mahdollisesti kysymään mielipiteitä jäsenistöltä.

Uusi järjestelmä ei tule vähentämään nykyisiä tunti- tai kuukausipalkkoja. On mahdollista että palkkausjärjestelmään tulee lisää palkkaluokkia ja että myyjä pystyy itse vaikuttamaan omaan palkkaansa.

Kyseessä on kuitenkin neuvotteluprosessi joten kovin pitkälle meneviä lupauksia ei voida antaa.

 

Palkankorotukset 1.9.2014

Alko Oy:n myymälätyöntekijöiden voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja ja

taulukkopalkkoja korotetaan 1.9.2014 alkaen määräaikaisesti 20 eurolla 31.8.2015

asti.

Taulukkopalkat 1.9.2014 – 31.8.2015 lasketaan neuvottelujen jälkeen.

 

Palkankorotukset 1.9.2015

Määräaikaisena palkankorotuksena ollut 20 euroa käytetään uuden

palkkausjärjestelmän kehittämiseen

(Täsmennys: 20 euron kustannusvaikutus pysyy palkkausjärjestelmässä). Lisäksi 0,4% korotuksen kustannusvaikutus (taulukkopalkat ja henkilökohtaiset palkat) käytetään palkkausjärjestelmän kehittämiseen.)

Mikäli palkkausjärjestelmään ei tule muutoksia taulukkopalkkoja ja

henkilökohtaisia palkkoja (31.8.2015 mukaisia palkkoja) korotetaan 0,4%.

Määräaikaisena palkankorotuksena ollut 20 euroa säilyy tällöin myös

taulukkopalkoissa.

 

Sopimuskauden muut palkankorotukset

Sopimuskauden toisen jakson palkankorotukset määräytyvät työllisyys- ja

kasvusopimuksen kohdan 2.3 mukaisesti.

 

Lisät

Myymälöiden työaikalisiä korotetaan 1.9.2015 alkaen 0,4 %:n yleiskorotuksella.

Työaikalisillä tarkoitetaan myymälöiden lauantailisää, myymälöiden iltalisää ja

myymälöiden aattoiltalisää.

Edellä mainittujen työaikalisien suuruus 1.9.2015 alkaen lasketaan neuvottelujen

jälkeen.

 

Sopimuksen voimassaolo

Työehtosopimus on voimassa 1.5.2014 – 31.1.2017.

Mikäli työmarkkinakeskusjärjestöjen välisissä sopimuskorotusneuvotteluissa ei

päästä yksimielisyyteen viimeistään 15.6.2015, kumpikin osapuoli voi irtisanoa

tämän sopimuksen neljän kuukauden irtisanomisajalla päättymään 29.2.2016.

1.5. – 31.8.2014 noudatetaan 30.4.2014 voimassa olleen työehtosopimuksen

palkkataulukoita ja henkilökohtaisia palkkoja.

 

Työaika

Säännöllinen työaika on enintään 8,5 tuntia vuorokaudessa ja enintään 45 tuntia viikossa.

Säännöllisen työajan tulee tasoittua 26 viikossa keskimäärin enintään 37,5 tuntiin / viikko. Lyhyempiä tasoittumisjaksoja voidaan käyttää pääluottamusmiehen kanssa asiasta sovittaessa.

Työviikko on keskimäärin viisipäiväinen 26 viikon jaksossa.

 

Ruokatauko ja ateriaetu

Työntekijällä on ruokatauko säännöllisen työajan ollessa yhdenjaksoisesti yli 6 tuntia.

 

(Täsmennys: työaikoihin ei tullut muutoksia, työajan korotusosat maksetaan kuten aikaisemmin)

 

Palkkarakennetyöryhmä

Osapuolet perustavat työryhmän jonka tehtävänä on selvittää ja hakea kehityskohteita

myyjien palkkausjärjestelmään. Osapuolilla on mahdollisuus rakentaa ja ottaa käyttöön uusi palkkausjärjestelmä 1.9.2015 alkaen.

 

Vähimmäistyöaikatarkastelua koskeva pilotointi

Vähimmäistyöaikatarkasteluun liittyvän pilotoinnin tavoitteena on selvittää, miten

työssäkäyntialuetta voidaan suunniteltujen työvuorojen osalta hyödyntää siten, että

vähimmäistyöajat voisivat kehittyä ja järeiden työsuhteiden määrä kasvaa.

 

(Täsmennys: Vähimmäistyöaikaa liittyvät tes kirjaukset säilyivät entisellään.)


 

Edellisten lisäksi tes neuvotteluissa jäi auki muutamia asiakokonaisuuksia joista neuvottelut jatkuvat. Nuo asiakokonaisuudet ovat sen verran laajoja ja aikaa vieviä, että osapuolet katsoivat paremmaksi jatkaa neuvottelua ja sopimista jatkuvan neuvotteluperiaatteen mukaisesti.